Одним з небагатьох проявів культури народів, в історичному контексті, являються ритуальні традиції. Незаперечним фактом існування певної особистості є її слід в пам’яті, духовній та матеріальній спадщині. Будь-яка особистість має рівні права та можливості на гідне існування та шанування як в цьому, так і в потойбічному житті.
   Перспективним варіантом існування в потойбіччі є перервана традиція будівництва склепів для захоронення. Склепи можуть бути як одноосібні, так і сімейні та родинні. Родинні склепи мають вагоме економічне підгрунтя — економія землі та одноразова витрата коштів на благоустрій.
   Певною мірою вже відчувається нестача землі під поховання. Практикується навіть кількох-поверхове захоронення, і найприкріше, що абсолютно чужих людей. Відродження будівництва склепів свідчить про: десь відродження, десь зародження, десь продовження традицій культури поховань, та є характерною ознакою зрілості спільноти.
   Склеп лиш на перший погляд — нескладна мала архітектурна форма, та при більш-менш серйозному втіленні задуму в реальність, на поверхню випливають питання юридичного, геологічного, архітектурного, інженерно-будівельного, хіміко-біологічного, та художнього характеру.
   Ми можемо забезпечити виконання ескізно-проектних, будівельних, та монументально-декоративних художніх робіт. Окрім функціонального призначення, склеп, своїм художнім вирішенням, ідентифікує та характеризує особу в часовому проміжку. Художнє оздоблення склепу може увінчатись як складними архітектурними формами — капличка, так і спрощеними, але сильно вираженими, символічними елементами, так і скульптурними композиціями.
   Потенційних замовників прохання не поспішати братись за пошук контакту, а, насамперед, усвідомити власну відповідальність перед нащадками, чітко сформулювати побажання, хоч би в загальних рисах уявно змалювати архітектурно-художню стилістику майбутнього об’єкту, при необхідності, підготувати історичні матеріали, визначитись з реальними фінансовими можливостями. Це тривалий, дороговартісний, але одночасно, творчо-цікавий, історично-перспективний, та якісний, за умови нашого виконання, продукт.
   Будуючи власноруч родинний склеп можна почуватися більш впевненим в післязавтрашньому дні.


Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Склеп

Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Склеп

Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Склеп

Пам’ятник-Склеп

Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Портрет_1

Пам’ятник-Портрет_2

Пам’ятник-Склеп

Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Портрет

Пам’ятник-Скульптура

Пам’ятник-Скульптура

Калейдоскоп робіт Склеп. Скульптурний портрет Головна сторінка Життя Доробок творчий